play

Karhufestivaalin pariveistokilpailun säännöt 2024

Riitta Ryynänen, Karhufestivaalit

Karhufestivaalin veistotapahtuman järjestäjä, MSL:n Vaara-Karjalan kulttuuriyhdistys, pidättää oikeuden sääntömuutoksiin. Muutoksista tiedotetaan veistäjille viimeistään 1.8.2024 mennessä.

Pariveistokilpailun teema ja aikataulu

Karhufestivaalin vuoden 2024 ytimenä on Karhumetsän veistoalueella toteutettava, torstaista perjantaihin 8.–9.8.2024 kestävä pariveistokilpailu. Karhumetsä sijaitsee Ilomantsin Kansallistalon (Yhtiöntie 8) ja Katri Vala kulttuurikeskuksen (Katri Valan tie 1) välissä.

Pariveistokilpailun veistoajat ovat torstaina 8.8. kello 12–19 ja perjantaina 9.8. kello 9–17.

Kisan teemana on Leikkikäämme. Teemalla tavoitellaan teoskokonaisuuksia, joiden toivotaan kiinnostavan ennen kaikkea lapsia.

Teoskokonaisuudessa on oltava vähintään yhtenä aiheena karhu, mutta muuten teoksen sisällöllinen toteutus on vapaavalintainen.

Pariveistokilpailun veistopaikka, teoksen materiaalit ja käsittely

Veistäjäpari tekee Leikkikäämme-teoskokonaisuuden annettua puumateriaalia hyödyntäen parin yhteistyönä. Apuhenkilöitä ei työskentelyssä saa käyttää.

Parijoukkueiden osapuolet veistävät omalla yhteisellä veistoalueellaan Karhumetsässä ja kokoavat lopuksi teoksen yhdeksi kokonaisuudeksi veistopaikalleen.

Veistäjille annetaan teosta varten yhteensä kolme pölkkyä, joiden pituus on noin 250 senttiä ja halkaisija latvaosastaan vähintään 45 senttiä. Pölkyn vaihtaminen on mahdollista, jos siinä ilmenee veistämisen estävä vika.

Pölkyistä saa irrotella palasia, ja näitä irrotettuja osia saa yhdistellä toisiinsa liimaten, ruuvaten ja naulaten. Veistotyökaluna tulee käyttää moottorisahaa ja lisäksi voi käyttää myös muita puuntyöstövälineitä. Teoskokonaisuudessa on nyt mahdollista käyttää myös köyttä ja verkkoa, muttei muovia, ja tällä kertaa on mahdollista käyttää myös muiden materiaalien kuin puun työstämiseen tarkoitettuja välineitä.

Teoksen puupintoja saa käsitellä puun säilymistä edistävin ainein. Myös värillisiä aineita saa teoksessa käyttää kauttaaltaan. Pintakäsittely on sallittu myös kaasuliekillä noudattaen huolellista turvallisuutta, mutta avotulen käyttö on kielletty. 

Käytettävät aineet ja työskentelytavat eivät saa aiheuttaa haittaa tai vaaraa ympäristöön. Yli jäävät aineet on veistäjien vietävä pois tai hävitettävä asianmukaisesti. Järjestäjä vastaa purun ja puuaineksen raivaamisesta veistopaikoilta.

Pariveistokilpailun palkittavat ja palkinnot

Pariveistokilpailun palkittavien valinta toteutuu vuonna 2024 yleisöäänestyksellä. Erillistä tuomaristoa ei siis ole.

Yleisöäänestyksen aika alkaa heti kilpailun alettua torstaina 8.8.2024 kello 12 ja päättyy perjantaina 9.8.2024 kello 21.

Äänestyksen tulos julkistetaan ja palkinnot jaetaan Karhufestivaalin päättäjäisissä Ilomantsin torilla lauantaina 10.8.2024 kello 16.

Pariveistokilpailun palkinnot:

1. sija 2 000 €

2. sija 1 400 €

3. sija 800 €

Lisäksi Karhufestivaalin voimasponsori, OP Vaara-Karjala, valitsee oman suosikkiteoksensa ja palkitsee sen 400 eurolla.

Työkalut, varusteet ja työturvallisuus

Veistäjä tuo mukanaan tarvitsemansa työvälineet, pintakäsittelyaineet ja -tarvikkeet, polttoaineen ja teräketjuöljyn (eko) sekä mahdollisesti tarvitsemansa jatkojohdot.

Veistäjän on käytettävä turvavarusteina vähintään viiltosuojahousuja, turvakenkiä sekä kuulosuojaimia ja silmäsuojia. Veistäjä tuo mukanaan omat turvavarusteensa.  Mikäli veistäjä ei käytä näitä säännöissä määriteltyjä turvavarusteita, hänen tekemisensä keskeytetään, kunnes turvavarusteiden normit täyttyvät.

Veistäjä sitoutuu noudattamaan työskentelytapaa, jossa ottaa kaiken aikaa huomioon oman, pariveistokilpailun kumppaniveistäjän sekä kaikkien muiden veistäjien ja yleisön turvallisuuden.

Veistäjä huolehtii itse omasta vakuutuksestaan.

Teosten hallinta ja omistus

Karhufestivaalilla 2024 veistetyt pariveistokilpailun työt jäävät Maaseudun Sivistysliiton Vaara-Karjalan kulttuuriyhdistyksen omistukseen.

Pariveistokilpailussa syntyvistä teoksista on myöhemmin tähtäin luoda Karhumetsän alueen tuntumaan lapsille suunnattu oma Karhu-kokonaisuus, jossa he voivat tutustua puunveistotaiteeseen.