play

Väyläviraston esityksessä Enontien nopeuksia laskettaisiin

Koko Suomessa nopeuksia laskettaisiin 1800 kilometrin matkalta. Tämä vastaa 4,5 prosenttia tieverkostosta.

Koko Suomessa nopeuksia laskettaisiin 1800 kilometrin matkalta. Tämä vastaa 4,5 prosenttia tieverkostosta.

Petri Uusitalo

Väylävirastolla on käynnissä nopeusrajoitusohjeen päivitys. Nykyinen ohje on peräisin vuodelta 2009 ja sen katsotaan vanhentuneen uuden tieliikennelain ja liikenneturvallisuusstrategian päivitysten jälkeen. Liikenneturvallisuusstrategiassa on tavoitteena se, että vuoteen 2050 mennessä liikenteessä olisi nolla kuolemaa vuodessa.