play

Ilomantsin kunnan talous on kunnossa, mutta kuinka voivat kuntalaiset?

Jyrki Pönkkä

Vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen siirtyi hyvinvointialueiden vastuulle. Kunnan tehtävänä on kuitenkin edelleen kuntalaistensa terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Kunnan on seurattava kuntalaisten elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä alueittain ja väestöryhmittäin. Kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä, niihin vaikuttavista tekijöistä sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain. Valtuustokausittain kunnan hyvinvointiryhmä valmistelee laajan hyvinvointikertomuksen. Kertomus kokoaa yhteen kuntalaisten hyvinvointiin liittyvät tiedot. Tuorein hyvinvointikertomus esiteltiin kunnanhallitukselle viime maanantaina.