play

Puruskainen-Saarelainen mielipidekirjoituksessaan: "Hyvinvointialueen palveluverkon selvitystyö on käynnistynyt - Henkilöstö on otettava mukaan suunnitteluun"

Kuva: Juha Inkinen

Anna Puruskainen-Saarelainen

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella on käynnistynyt palveluverkon selvitystyö. Siihen liittyen laajan tausta-aineiston perusteella suurimmat haasteet tulevaisuudessa ovat henkilöstöpula, muuttuva väestörakenne ja väestön sairastavuus.