play

Pääkirjoitus: "Valtuutetut voisivatkin ottaa tässä asiassa mallia kansanedustaja Hannu Hoskosesta"

Jyrki Pönkkä

Toimitus on saanut kehuja sekä kritiikkiä Pogostan Sanomien verkkolehdessä löytyvästä jutusta, joka käsittelee kunnanvaltuuston kokousta.

Tarkemmin risut ja ruusut ovat liittyneet siihen, että lehti mainitsi jutussa maanantaina valtuustonkokouksessa puheenvuoroja käyttäneiden valtuutettujen nimet, ja myös heidät, jotka eivät käyttäneet puheenvuoroa.

Kehut ja kritiikit on kuultu ja otettu vastaan. Lyhyen pohdinnan jälkeen Pogostan Sanomat jatkaa valitsemaansa linjaa, jossa lehti mainitsee kunnanvaltuuston kokouksia käsittelevissä jutuissaan puheenvuoroja pitäneet sekä myös heidät, jotka eivät puheenvuoroja käyttäneet.

Tarkoitus ei ole nostaa ketään tikun nokkaan, vaan välittää tietoa, joka on arvonsa ja vastuunsa tuntevan median tärkein tehtävä.

Perustelut tälle journalistiselle ratkaisulle ovat seuraavat: Demokraattisilla vaaleilla valitut valtuutetut tekevät paljon tärkeää työtä, joka ei välttämättä meille kuntalaisille ja äänestäjille näy. Valtuutetut tekevät hyvää työtä lautakunnissa, kunnanhallituksessa ja muissa kunnan päätöksentekoelimissä. Tästä ei ole epäselvyyttä eikä tätä ole tarpeen kyseenalaistaa.

Valtuutettujen tulisikin nyt asettua kuntalaisen asemaan, kuntalaisen, joka on äänestänyt valtuutetun siihen luottamustehtävään, jossa hän nyt toimii. Nämä kuntalaiset eivät istu niissä lautakunnissa ja seminaareissa, joissa päätösten kannalta tärkeät keskustelut käydään. Näiden keskusteluiden paikka täytyisi olla valtuustosalissa, jonne kaikilla kuntalaisilla on oikeus saapua sitä kuuntelemaan.

Maanantain kokouksessa Ilomantsin kunnanjohtaja Marjut Ahokas piti monesta esityslistalla olleesta asiasta asiantuntevan ja erittäin hyvän puheenvuoron. Kuten hän on tehnyt monessa muussakin kokouksessa. Kunnanjohtaja taustoitti ja perusteli päätösehdotuksia, kuten virkamiehen pitääkin. Tätä samaa toivoisi myös valtuutetuilta, sillä eihän asia voi mennä niin, että jokaisen yksittäisen kuntalaisen täytyisi lähestyä valtuutettua tai valtuutettuja kysyäkseen kantansa taustoja, sillä edelleen valtuuston kokouksen täytyisi olla juuri se paikka, jossa nämä asiat tulevat esille.

Virkamies on kuitenkin virkamies ja luottamushenkilö on luottamushenkilö. Virkamiesten ja luottamushenkilöiden vastuut ja asemat ovat hyvin erilaiset, ja lähtökohdat päätöksen tekoon ovat niin ikään erilaiset.

Valtuutetut voisivatkin ottaa tässä asiassa mallia kansanedustaja Hannu Hoskosesta, jonka aktiivisuus eduskunnassa on esimerkillistä.

Hoskonen käytti edellisellä täydellä vaalikaudella miltei 600 puheenvuoroa, joka oli neljänneksi eniten kaikista kansanedustajista.

Näin ollen, minä saan kansalaisena tietää, mitä mieltä kansanedustaja on, eikä minun tarvitse tyytyä vain siihen, mikä on ryhmän kanta, tai siihen, mitä päätöksessä lukee.

Valtuuston kokous on ainoa julkinen kokous, johon kuntalaisilla on mahdollisuus osallistua.

Tästä syystä toivoisikin, että valtuutetut huomioisivat kuntalaisten tiedonnälän avaamalla kantojensa taustoja julkisesti, etteivät kaikki keskustelut ja päätösten taustat jäisi hyvään lautakuntatyöskentelyyn.

Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta