Julkaistu 
Jyrki Pönkkä

Ilomantsin kunta julkaisi kuntalaisten osallistamista ja tiedottamisen avoimuutta pohtivan työryhmän loppuraportin kokonaisuudessaan

Pogostan Sanomat uutisoi viime torstaina, että kunnan asettaman tiedottaminen ja kuntalaisten osallisuuden lisääminen -työryhmän laatiman raportin julkaisua jouduttaneen odottamaan kesän yli.

Tortaina ilmestyneessä lehdessä uutisoitiin seuraavasti:

Ilomantsin kunnan viime vuoden lopulla asettama niin sanottu avoimuustyöryhmä on saanut työnsä valmiiksi, mutta työryhmän laatima raportti tuodaan julkiseksi vasta kesän jälkeen.

Työryhmä sai loppuraporttinsa valmiiksi jo toukokuussa ja työryhmä esittikin, että heitä kuultaisiin kunnanhallituksen kokouksessa 16. toukokuuta. Tuolloisen kokouksen pitkän asialistan vuoksi raportin esittely siirrettiin 20. kesäkuuta kokoukseen. Viime maanantaina käydyssä kokouksessa avoimuustyöryhmä oli esittelijän roolissa, joten siksi asiaa ei löydy kunnanhallituksen esityslistalta, vaikka moni sitä odotti. Tämänhetkisten tietojen mukaan työryhmän laatima loppuraportti tullee julkiseksi elokuussa käytävän kunnanhallituksen kokouksen yhteydessä.

MAINOS - JUTTU JATKUU ALLA
MAINOS PÄÄTTYY

Työryhmän puheenjohtajana toiminut Ville Puhakka kokee, että raportin tulisi olla julkinen jo tässä vaiheessa.

– Ei siksi, että minä tai työryhmä haluaisimme siitä sulkia hattuun, vaan siksi, että toiminta olisi avointa, ja että kuntalaisten ideat ja esitykset saataisiin kaikkien tietoon, Puhakka korostaa.

Työryhmällä oli noin neljä kuukautta aikaa laatia konkreettisia esityksiä sisältävä raportti siitä, kuinka Ilomantsin kunnan tiedottamista ja avoimuutta - käsittäen myös päätöksenteon - saataisiin kehitettyä.

Kuinka puheenjohtajana toiminut Puhakka kokee koko prosessin kulun työryhmän perustamishetkestä raportin esittelyyn?

– Olimme todella innossamme, kun aloitimme toiminnan viime vuoden lopulla. Into kuitenkin laantui ja suoraan sanottuna jopa motivaatio koki suuren kolauksen, Puhakka aloittaa.

Miksi?

– Jotenkin koen, että työryhmä lähti liian aktiivisesti liikkeelle, ja tarkempia ohjeita kysyttäessä ryhmän ja kunnanhallituksen alkuperäiset tavoitteet eivät olleet samanlaisia. Laadimme alkuvuodesta muutaman raportin siitä, miten toiminta on lähtenyt liikkeelle ja mitä asioita olemme tehneet. Nämä raportit laitoimme myös julkisesti jakoon.

– Jonkun asteista muutosvastaisuutta tai haluttomuutta kunnassa oli ehkä havaittavissa työskentelyn aikana. Tämä vaikutti työmotivaatioon heikentävästi. Loppujen lopuksi kerättiin voimamme ja suoritettiin tehtävä loppuun alkuperäisten suunnitelmien mukaan, Puhakka kuvailee.

Työryhmä sai kuitenkin intonsa takaisin ja lopputuotteena valmistuikin useita konkreettisia kohtia sisältävä raportti.

– Päätimme, että nuivasta suhtautumisesta huolimatta teemme, kuten olimme työryhmässä suunnitelleet. Puheenjohtajana olen tyytyväinen työryhmän toimintaan ja sen aikaansaaman raportin sisältöön.

Mitä asioita työryhmä kunnalle sitten esitti?

– Itse raportti ei ole kovinkaan pitkä, vaan pyrimme koostamaan siihen konkreettisia asioita, sellaisia, joita on mahdollista lähteä kehittämään ja toteuttamaan.

– Kokonaisuutena voidaan sanoa, että jokainen työryhmän esittämä asia toisi kuntaa ja kuntalaisia lähemmäksi toisiaan ja tietoisimmiksi toisistaan, Puhakka toteaa.

Itse työryhmän raportti käsitellään hallituksessa vasta elokuussa, mutta viime maanantaina työryhmän hallitukselle esittämä tiivistelmä raportin sisällöstä saatiin julkaistavaksi.

Mistä lähdettiin liikkeelle?

Hannu Urjanheimo jätti kuntalaisaloitteen syyskuussa 2021. Aloitteen tavoitteita olivat muun muassa päätöksenteon avoimuus, kuntalaisten osallistaminen, kuntapolitiikan mielenkiinnon palauttaminen, kolmannen sektorin osallistaminen, aktiivinen viestintä ja monipuoliset sekä vaikuttavat osallistamisen mahdollisuudet. Aloitteen myötä kunta päätti perustaa avoimuustyöryhmän.

Työryhmän jäsenet Lauri Jänis, Juha Piitulainen, Ville Puhakka ja Leila Virnes kokoustivat työryhmän kesken viisi kertaa ja kaksi kertaa kolmannen sektorin kanssa.

Näiden lisäksi työryhmä järjesti yleisötilaisuuden, lisäksi heillä oli käytössä avoin palautelaatikko.

Tiedotuksesta ja viestinnästä raportin tiivistelmässä mainitaan muun muassa, että kunnalla on tarve paremmalle viestinnälle. Hyvinä tiedotuskanavina pidettiin paikallislehteä ja sosiaalistamediaa, huonona tiedotuskanavana pidettiin kunnan verkkosivuja.

Viestinnästä ja markkinoinnista tiivistelmässä nostetaan esille erillinen viestintästrategia ja suunnitelmallinen viestintä, niin kunnan sisäisissä asioissa kuin myös kuntalaisille suunnatussa viestinnässä.

– Säännöllinen viestintä niin hyvistä kuin huonoista asioista, tiivistelmässä mainitaan.

Päätöksentekoon liittyen työryhmän laatimassa tiivistelmässä todetaan, että avoimuus ehkäisee konflikteja ja paisuvia jälkipuinteja.

Lisäksi tiivistelmässä mainitaan, että päätöksentekoa voisi avata lyhyillä tiedotteilla kokousten jälkeen, eikä tukeutua vain esityslistoihin ja pöytäkirjoihin.

Työryhmä esittää myös, että mielipiteitä kartoitettaisiin mahdollisesti myös ennakkoon, ainakin isoissa asioissa.

Työryhmä esittää, että myös kolmas sektori pitäisi ottaa kokemusasiantuntijoina asioiden valmisteluun mukaan.

Toimenpide-ehdotuksia

Työryhmä ehdottaa, että kunta järjestäisi avoimia kuulemistilaisuuksia kuntalaisille, kyselytilaisuuden, jossa saisi kysyä päättäjiltä ja virkamiehiltä, tapaamisia kolmannen sektorin kanssa, valtuustojen striimausta sekä kunnan verkkosivujen päivittämistä.

Osallistava budjetointi

Työryhmä esitti hallitukselle myös osallistavaa budjetointia, johon tulisi kohdentaa kunnan taloudellisen tilanteen mahdollistama rahamäärä, mikä olisi vuodessa noin 10–50 000 euroa. Osallistavaan toimintaan tulisi työryhmän mukaan budjetoida vähintään kahden, mielellään viiden vuoden ajan.

Uusi toimenkuva

Avoimuustyöryhmä esitti kunnanhallitukselle myös uuden toimenkuvan perustamista kuntaan.

Elinvoimakoordinaattorin tehtävänkuvaan kuuluisi muun muassa viestintä, mainonta ja markkinointi sekä hankeosaaminen.

Lisäksi elinvoimakoordinaattori toimisi yhteyshenkilönä kuntalaisiin, yrityksiin ja kolmanteen sektoriin.

Kunta reagoi

Ilomantsin kunta julkaisi torstaina 23.6. avoimuustyöryhmän raportin kokonaisuudessaan kunnan verkkosivuilla.

- Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämiskeinoja pohtinut työryhmä esitteli raporttinsa sisällön kunnanhallitukselle 20.6. ja toimitti sen kokouksen jälkeen kunnanhallituksen jäsenille. Sovimme, että raportin esittämät kehittämistoimet tuodaan kunnanhallituksen käsittelyyn ja edelleen valmisteltaviksi hallituksen elokuun kokoukseen. Raportissa ei ole salattavaa – tarkoituksemme oli toimia samoin kuin muidenkin kunnassa päätöksentekoon valmisteltavien asioiden kanssa. Työryhmän esitys on tiivistelmä raportista. Kunta julkaisi raportin tänään (23.6.) kotisivuillaan, Ilomantsin kunnanjohtaja Marjut Ahokas ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Anna Puruskainen-Saarelainen kirjoittavat vastineessa torstaina julkaistuun uutiseen.

Raportin pääset lukemaan klikkaamalla tästä.

Kommentoi

Hae sivuilta