Julkaistu 

Mielipide: Kunnanjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja ottavat osaa päätöksenteosta nousseeseen keskusteluun

Kulttuurikeskustelu tarkoittaisi mielestämme sitä, että kulttuuri- ja matkailukokonaisuus avattaisiin ja alistettaisiin keskustelulle ja tarkasteltaisiin tuloksia – ei niinkään yksittäistä asiaan, Saarelainen ja Ahokas kirjoittavat mielipidekirjoituksessaan. Kulttuurikeskustelu tarkoittaisi mielestämme sitä, että kulttuuri- ja matkailukokonaisuus avattaisiin ja alistettaisiin keskustelulle ja tarkasteltaisiin tuloksia – ei niinkään yksittäistä asiaan, Saarelainen ja Ahokas kirjoittavat mielipidekirjoituksessaan.

Suomalais-ugrilaisen pääkaupunkihankkeen tiimoilta salailusyytetty Ilomantsin kunta odottaa aloitteita siitä, miten avoimuutta pitäisi edistää. Tässä niin kutsutussa sugri-asiassa toimimme matkailuväen toivomalla tavalla: hanketoimijat itse esittelivät hankkeen kunnanvaltuutetuille, siitä keskusteltiin ja valtuuston jäsenet antoivat kunnanhallitukselle ja virkamiehille toimintaohjeen.  

Kansan vaaleissa valitsema valtuusto linjaa kunnan strategian ja tehtävät, hierarkiassa alemmat toimielimet toteuttavat linjauksia ja panevat asiat toimeksi. Kuntalain 22 §:ssä säädetään osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista. Sen mukaan kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista, kuten tässä suomalais-ugrilainen pääkaupunkihakuasiassa toteutui. Osallistuminen ja vaikuttaminen ei kuitenkaan tarkoita päättäjän rooliin astumista. 

Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti muun muassa järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä kuntalaisraateja ja selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa. Nämä koskevat nimenomaan kunnan tuottamia palveluja. 

MAINOS - JUTTU JATKUU ALLA
MAINOS PÄÄTTYY

Onko sitten suomalais-ugrilainen pääkaupunkihanke erillisen kuntalaiskeskustelun paikka?

Ilomantsin kunta on monella tavalla matkailu- ja kulttuuririennoissa mukana. Se on rahoineen ylläpitämässä Parppeinvaaran runokylää, Möhkön ruukkimuseoaluetta ja Taistelijan taloa sekä päärahoittajana Ilomantsin Museosäätiön toiminnassa. 

Lisäksi Ilomantsin kunta on osaltaan mukana Villiruokafestivaalissa, jossa päävastuun kantaa Vaara-Karjalan Leader ja Karhufestivaaleissa, jossa päävastuun kantaa Maaseudun Sivistysliitto. Myös Matkailuyhdistys saa vuosittain kunnan avustuksen. 

Kulttuurikeskustelu tarkoittaisi mielestämme sitä, että kulttuuri- ja matkailukokonaisuus avattaisiin ja alistettaisiin keskustelulle ja tarkasteltaisiin tuloksia – ei niinkään yksittäistä asiaa. 

Keskustelussa olisi osattava hyvä keskustelun kulttuuri. Se ei toteutunut Möhkön kyläillassa, kun asia nostettiin esille kuuluvin sanakääntein ennen varsinaista kyläiltaa. 

Myöskään elinkeinoelämän ja kulttuurihankkeiden vastakkainasettelu ei tuota tuloksia. Kunta saa toimintarahansa pakollisten palvelujen ja vapaaehtoisten toimintojen rahoitukseen valtionosuuksina ja verotuloina. Yrittäjät ovat työllistäjinä ja verojen maksajina kunnalle ja kunnan järjestämien palvelujen rahoittamiselle elintärkeitä.  

Anna Puruskainen-Saarelainen  

kunnanhallituksen puheenjohtaja 

Marjut Ahokas 

kunnanjohtaja 

Kommentoi

Hae sivuilta