Julkaistu    |  Päivitetty 

Mielipide: Kunnallisesta päätöksenteosta Ilomantsissa - "Ilomantsin kuntaa on johdettava tiedolla ja taidolla, ei tunteilla ja suhteilla"

Monesti yksittäisen valtuutetun on myönnettävä, että demokratiassa enemmistön kanta voitti ja siihen on tyydyttävä. Joskus koemme, että asian käsittelyssä on tapahtunut vääryys. Jos valtuutetulla ei ole ollut monipuolista ja puolueetonta tietoa oman mielipiteensä muodostamiseen, niin ei liene väärin nostaa asia esille ja pyytää uutta asiankäsittelyä, Liisa Sorjonen kirjoittaa mielipidekirjoituksessaan. Kuva: Jyrki Pönkkä Monesti yksittäisen valtuutetun on myönnettävä, että demokratiassa enemmistön kanta voitti ja siihen on tyydyttävä. Joskus koemme, että asian käsittelyssä on tapahtunut vääryys. Jos valtuutetulla ei ole ollut monipuolista ja puolueetonta tietoa oman mielipiteensä muodostamiseen, niin ei liene väärin nostaa asia esille ja pyytää uutta asiankäsittelyä, Liisa Sorjonen kirjoittaa mielipidekirjoituksessaan.

2 061 ilomantsilaista äänesti viime kesäkuun kuntavaaleissa. Silloin valitut 21 kunnanvaltuutettua aloittivat työnsä elokuussa 2021. Yhdeksän heistä on uusia valtuutettuja ja 12 yhden tai useamman nelivuotiskauden päätöksenteossa mukana olleita. Nuorin valtuutettu on 24-vuotias ja vanhin 73-vuotias.

Ilomantsin kunnan nettisivuilla on tietoa, kuinka valtuutetut edustavat eri toimialoja ja tietämystä sekä miten heidän asuinpaikkansa jakautuvat laajan kotikuntamme alueella. Sieltä löytyvät yhteystiedot yhteydenottoa varten.

Kertokaa valtuutetuille mikä on hyvin ja missä on parannettavaa ja mikä näyttää menevän mönkään. Päättäjiltä voi puuttua se tieto, joka sinulla on. Oman ja kuntalaisilta saamamme tiedon lisäksi meillä on onneksi aina käytettävissämme osaava ja asiantunteva kunnan viranhaltijakoneisto.

MAINOS - JUTTU JATKUU ALLA
MAINOS PÄÄTTYY

Ilomantsin kunnassa tehtiin kyläkierros monen toimijan toteuttamana. Torstaina on kunnantalolla kyläpäälliköitten ilta. Sinne on jokainen kuntalainen tervetullut kuulemaan kyläkierroksen terveisiä.

Valtuutetut ovat heitä äänestäneiden edustajia ja kun emme vaalisalaisuudesta johtuen tiedä, ketkä juuri minulle äänensä antoivat, niin toimimme koko Ilomantsin kunnan ja sen asukkaiden ja yritysten ja muiden toimijoiden hyväksi sillä tiedolla ja taidolla, joka päätöksentekohetkellä on. Tiedon lisääntyessä on mahdollista harkita omaa kantaansa käsittelyssä olevaan asiaan uudestaan.

Monesti yksittäisen valtuutetun on myönnettävä, että demokratiassa enemmistön kanta voitti ja siihen on tyydyttävä. Joskus koemme, että asian käsittelyssä on tapahtunut vääryys. Jos valtuutetulla ei ole ollut monipuolista ja puolueetonta tietoa oman mielipiteensä muodostamiseen, niin ei liene väärin nostaa asia esille ja pyytää uutta asiankäsittelyä.

Päätöksenteko ei ole helppoa. Kunnalla on yli 500 lakisääteistä tehtävää. Sen lisäksi kunta voi ottaa hoitaakseen tehtäviä, jotka se katsoo tarpeelliseksi kuntalaisten hyvinvoinnin ja elinvoiman kannalta.

Kunnanvaltuutetut toimivat luottamushenkilöinä virkavastuulla. Tultuaan valituksi kunnan luottamustoimiin, tietää saavansa kiitosta, mutta on myös oltava valmis kohtaamaan kritiikkiä.

Ilomantsin kuntaa on johdettava tiedolla ja taidolla, ei tunteilla ja suhteilla. Tässä meillä jokaisella päätöksentekijällä on oppimista ja tekemisen sarkaa. Asiapohjalta avoimin mielin ja sydämin yhdessä päätöksiä tehden Ilomantsin parhaaksi.

Asiallisella ja henkilökohtaisuuksiin menemättömällä keskustelulla löydämme yhteisen tavan toimia. Jokainen tekee oman tietämyksensä ja kokemuksensa pohjalta kumpuavan osansa kotikunnan hyväksi.

Ilomantsi tarvitsee vetovoimaa ja pitovoimaa. Lumovoimaa meillä on yllin kyllin, käyttäkäämme sitä sydämen viisaudella yhdessä Ilomantsin hyväksi.

Tehkäämme työtä tiedolla ja taidolla, sydän mukana, Ilomantsin hyväksi.  

Sinä hyvä lukija, Ilomantsin kunnan asukkaat, luottamushenkilöt, viranhaltijat ja kunnan työntekijät. Yhdessä olemme enemmän!

Liisa Sorjonen
Kuntalainen ja kunnanvaltuutettu

Lue myös:

Mielipide: Virtahepo Ilomantsissa - "Salailukulttuuri on ollut niin pitkään valloillaan, että sitä pidetään jo normaalina"

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Hannu Hoskonen vastaa kulttuuripääkaupunki-hankkeesta nousseeseen keskusteluun

Lukijan mielipide: Ilomantsin kunnan päätöksentekokulttuurista

 

Kommentoi

Hae sivuilta