Julkaistu 

Siun soten asiakasmaksumuutokset astuvat voimaan vuoden vaihteessa – Ilmaisten palveluiden määrä lisääntyy

Muutokset tulevat voimaan Siun soten erikoissairaanhoidossa 1.1.2022. Muutokset tulevat voimaan Siun soten erikoissairaanhoidossa 1.1.2022.

Siun soten yhtymähallitus päätti helmikuussa Siun soten asiakasmaksuista ja niiden muutoksista 1.7.2021 alkaen. Päätöksen mukaisesti videovälitteinen tai puhelimitse tapahtuva etäpalvelu ja etävastaanotto on verrattavissa perinteiseen vastaanottokäyntiin tai palveluun. Etäyhteyksien avulla annetusta palvelusta peritään samat maksut kuin esimerkiksi vastaanottokäynnistä poliklinikalla, terveysasemalla tai kotikäynnillä annetusta palvelusta, mikäli palvelu on maksullinen muutoinkin. Asiakasta informoidaan puhelun tai videoyhteyden maksullisuudesta.

Etäkontaktina toteutettu palvelu on maksutonta, jos vastaava palvelu on maksutonta lähikontaktissakin kuten psykiatrian avovastaanotot sekä alle 18-vuotiaiden kontaktit. Maksua ei siis peritä etänä tapahtuvasta vastaanotosta, jos vastaanotto olisi kasvokkainkin tapahtuvana maksutonta. ​​​​​​​

MAINOS - JUTTU JATKUU ALLA
MAINOS PÄÄTTYY

- Asiakkaalle voidaan tarjota fyysisen vastaanottotilanteen rinnalla tasavertaisena vastaanottomuotona video- tai puhelinkontaktia riippuen siitä, kumpaa vaihtoehtoa potilaalla tai asiakkaalla on mahdollisuus käyttää ja kumpi vaihtoehto sopii kontaktin tarkoitukseen. Terveydenhuollon ammattihenkilö päättää vastaanottoon soveltuvan kontaktitavan yhdessä potilaan kanssa, kertoo johtajaylilääkäri, palvelujohtaja Susanna Wilen.

Jatkossa kaikki etukäteen suunnitellut puhelimitse tapahtuvat kontaktit erikoissairaanhoidossa ovat pääsääntöisesti maksullisia. Tällaisia ovat esimerkiksi etukäteen sovitut yhteydenotot tautiin liittyen vaikkapa hoidon tehon arvioimiseksi tai hoitoon liittyvän selvitettävän asian läpikäynti puhelimessa. Potilaan soitto vaikkapa poliklinikka-aikaa koskien tai tiedustelu asioiden etenemisestä on edelleen maksuton.

- Etävastaanotto voisi esimerkiksi tulla kyseeseen, jos potilaalla on kyvyttömyyttä somaattisen sairauden tai tilapäisen paikkakunnan vaihdon tai matkaan liittyvän syyn vuoksi saapua vastaanotolle eikä fyysinen tapaaminen lääkärin tai terveydenhuollon ammattihenkilön arvion mukaan ole hoidollisista syistä ehdoton. Lisäksi meillä on käytettävissä hoitokirjevaihtoehto video- ja puhelinetävastaanottojen rinnalla, jatkaa Wilen.

Maksuttomien palveluiden määrä on lisääntynyt

Uusi asiakasmaksulaki lisää terveyspalveluiden maksuttomia palveluita. Terveysneuvonta- ja tarkastukset, seulonnat sekä äitiys- ja lastenneuvolakäynnit, säilyvät edelleen maksuttomina.

Lakiuudistuksen myötä uusia maksuttomia palveluita ovat esimerkiksi hoitajavastaanotot perusterveydenhuollossa, alle 18-vuotiaiden poliklinikkakäynnit, avosairaanhoidon mielenterveystyö perusterveydenhuollossa, eräisiin tartuntatauteihin hoitoon liittyvät asiat, kuten HIV:n ehkäisyyn tarkoitettu lääkitys sekä päihteitä käyttävien raskaana olevien tutkimus, hoito ja seuranta äitiyspoliklinikoilla.

Tuleva asiakasmaksulain uudistus myös lisäsi asiakkaiden oikeusturvaa. Laissa korostetaan sitä, että asiakkaalla on mahdollisuus hakea alennusta asiakasmaksuihin, mikäli maksut vaarantavat henkilön toimeentuloa. Lain tavoitteena on, että asiakas ei joutuisi hakemaan toimeentulotukea selviytyäkseen asiakasmaksuista.

Kommentoi

Hae sivuilta