Julkaistu    |  Päivitetty 

Erityisen huolestuttavaa on maatalousympäristön lintujen väheneminen - Joka viides Euroopan lintulaji on uhanalainen tai silmälläpidettävä

Jouhisorsan luokitus on Euroopassa heikentynyt elinvoimaisesta vaarantuneeksi. Kuva: Micha Fager. Jouhisorsan luokitus on Euroopassa heikentynyt elinvoimaisesta vaarantuneeksi.

Euroopan lintujen uuden uhanalaisuusarvion mukaan joka viides Euroopan lintulaji on uhanalainen tai silmälläpidettävä. Monet Suomessa pesivät vesilinnut ja kahlaajat ovat nyt maanosanlaajuisesti uhanalaisia. Arvio osoittaa suojelutyön myös auttaneen uhanalaisia lajeja, mutta luontokadon pysäyttämiseksi tarvitaan nykyistä tehokkaampia toimia.

Viime viikolla julkaistu Euroopan lintujen uhanalaisuusarvio kertoo lintukantojen viimeaikaisista muutoksista koko Euroopassa – Kaukasukselta Huippuvuorille. Uhanalaisiksi luokitellaan nyt 13 prosenttia (71 lajia) kaikista maanosassa pesivistä tai talvehtivista lintulajeista (544 lajia). Uhanalaisuuden kynnyksellä eli silmälläpidettäviä on kuusi prosenttia lajeista. Tiedot linnuston muutoksista perustuvat valtaosin vapaaehtoisten lintuharrastajien tekemiin lintulaskentoihin.

Euroopan lintujen uhanalaisuus arvioitiin edellisen kerran vuonna 2015. Uhanalaisten lajien määrä on pysynyt samalla tasolla, mutta monen lajin tilanne on muuttunut. Esimerkiksi Suomessa edelleen rajoituksetta metsästettävän jouhisorsan luokitus on heikentynyt elinvoimaisesta vaarantuneeksi ja haahkan vaarantuneesta erittäin uhanalaiseksi. Suojelutoimien ansiosta joidenkin lajien, kuten nyt vaarantuneeksi luokitellun kiljuhanhen ja silmälläpidettäväksi arvioidun mustapyrstökuirin, tilanne on sen sijaan parantunut.

MAINOS - JUTTU JATKUU ALLA
MAINOS PÄÄTTYY

Euroopan laajuisesti erityisen huolestuttavaa on maatalousympäristön lintujen ja merilintujen väheneminen. Myös vesilintu- ja kahlaajalajeista lähes puolet on vähentynyt Euroopassa. Väheneminen koskee monia Suomessa yleisiä pesimälintuja: esimerkiksi Pohjois-Suomen soilla pesivä jänkäsirriäinen, jonka Euroopan kannasta peräti 69 prosenttia pesii Suomessa, sekä sisävesien tyyppilaji härkälintu (19 %), ovat nyt Euroopassa vaarantuneita. Myös yksi Euroopan ja Suomen yleisimmistä kahlaajista, taivaanvuohi, on vähentynyt ja luokitellaan nyt vaarantuneeksi.

Uuden uhanalaisuusarvion tulokset vahvistavat muiden tutkimusten ja seurantojen kertomaa. Euroopan linnustoa uhkaavat muun muassa tehomaa- ja metsätalous, vesien pilaantuminen sekä vieraslajit. Myös ilmastonmuutos vaikuttaa lintuihin monin tavoin, ja etenkin arktisella alueella pesivät linnut vähenevät ja ovat vaarassa hävitä Euroopasta.

Kommentoi

Hae sivuilta