Julkaistu    |  Päivitetty 
Jyrki Pönkkä

Lue aloite sanasta sanaan: Ilomantsin kunnan päätöksenteon pitäisi olla läpinäkyvämpää - "Ehdotan, että Ilomantsissa aloitetaan säännöllinen kuntalaisten osallistaminen"

Ilomantsin kunnan päätöksentekoon ja kuntalaisten osallistamiseen liittyen on tehty kuntalaisaloite 16. syyskuuta.

Aloitteen sisältö:

Ilomantsin kunnan asioiden valmistelu tapahtuu nykyisellään pitkälle seminaareissa, joihin osallistuvat pääsääntöisesti viranhaltijat ja valtuutetut. Päätettävät asiat on jo ennakkoon "pureskeltu", kun ne ovat esim valtuuston käsittelyssä.
Kuntalaisille asioiden taustat ja tehdyt selvitykset eivät aina tule esille. Sen sijaan tulee helposti kuva, että kunnanvaltuuston päätösvalta korkeimpana päättävänä elimenä on kaventunut ja iso osa päätöksistä tehdään viranhaltija tasolla, vaikka asioita onkin käsitelty seminaareissa ja luottamushenkilöitä kuultu.

Kuntalain pykälä 22 toteaa seuraavaa:

Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet

Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista.

Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti:

1) järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä kuntalaisraateja;

2) selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa;

3) valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia kunnan toimielimiin;

4) järjestämällä mahdollisuuksia osallistua kunnan talouden suunnitteluun;

5) suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa;

6) tukemalla asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua.

- Mainituista asioista osa toteutuu jo nyt, mutta suunnitelmallinen ja säännöllinen osallistaminen puuttuu. Järjestettyihin keskustelutilaisuuksiin on osallistunut valitettavan vähän kuntalaisia.
Ehdotan, että Ilomantsissa aloitetaan säännöllinen kuntalaisten osallistaminen johon sisällytetään asioiden valmisteluvaiheen tiedottaminen ja niiden sidosryhmien (järjestöt, yhdistykset, toimintaryhmät jne) ja kuntalaisten aktiivinen keskusteluun kutsuminen keitä se kulloinkin koskee. Lisäksi Kuntaliitonkin mainitseman osallistuvan budjetoinnin käyttönottoa olisi selvitettävä.
Koska laissa mainitaan, että valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista toivon aloitteen käsittelyä valtuustotasolla, aloitteessa todetaan.

MAINOS - JUTTU JATKUU ALLA
MAINOS PÄÄTTYY

Kuntalaisaloite on kerännyt sunnuntai-iltapäivään mennessä 13 nimeä.

Kommentoi

Hae sivuilta