Julkaistu    |  Päivitetty 

Uhanalainen pohjansirkku yllätti ennätysmäisellä syysesiintymisellä myös Ilomantsissa TILAAJILLE

Pohjansirkkujen runsaus tänä syksynä johtunee ennen kaikkea onnistuneista pesinnöistä. Myös lajin kevätmuuttoaikaan osuneet otolliset itävirtaukset lienevät tuoneet Suomeen pohjansirkkuja aiempia vuosia enemmän. Sami Tuomela Pohjansirkkujen runsaus tänä syksynä johtunee ennen kaikkea onnistuneista pesinnöistä. Myös lajin kevätmuuttoaikaan osuneet otolliset itävirtaukset lienevät tuoneet Suomeen pohjansirkkuja aiempia vuosia enemmän.

Pohjansirkku on Suomessa ja koko levinneisyysalueellaan taantunut laji. Suomen kanta väheni 1970-luvun lopulta 2010-luvulle jopa 80 prosenttia. Kansainvälisesti pohjansirkku onkin luokiteltu uhanlaiseksi. Tämän syksyn ja kesän havainnot antavat kuitenkin toivoa kannan elpymisestä.

Elo–syyskuussa pohjansirkkuja on havaittu Suomessa poikkeuksellisen runsaasti ja laajalla alueella. Tiira-lintutietopalveluun on ilmoitettu havaintoja useita kertoja enemmän kuin minään aiempana vuotena tällä vuosituhannella. Etenkin Itä-Suomen tarkkailu- ja rengastuspaikoilla on koettu useita hurjia muuttopäiviä. Ilomantsista on ilmoitettu 1.8. - 14.9. välisenä aikana havainto yhteensä 1 221 pohjansirkusta. Viime vuonna samana ajanjaksona ilmoitettiin havainto vain 221 yksilöstä.

Pohjansirkun pesimäaikainen levinneisyys painottuu Pohjois- ja Itä-Suomeen. Pohjansirkut talvehtivat Kaakkois-Aasiassa, joten lajin syysmuuttoa nähdään erityisesti itäisessä Suomessa. Tänä vuonna muuttavia lintuja on kuitenkin havaittu runsaasti myös muualla Suomessa.

Hae sivuilta