Julkaistu 
Eero Tuomisto

Salpalinjan huippukohde Oinassalmella kaivetaan puuston takaa esiin

Karttaan on hakkuusuunnitelmat merkitty punaisella ja ruskealla. Karttaan on hakkuusuunnitelmat merkitty punaisella ja ruskealla.


Oinassalmen muistomerkkiä ympäröivä maisema Ilomantsissa muuttuu merkittävästi. Alueen metsä on harvennus- ja hakkuukypsää, ja työt alkavat ensi viikolla.
Tornator Oyj:n valmistelemat hakkuut tehdään aluksi Urtonsaarentien molemmilla puolilla olevalla leimikolla, jota harvennetaan.
Myöhemmin tänä vuonna tehdään avohakkuu muistomerkin takana, sillan puoleisella alueella. Puusto poistetaan rantaan saakka.
Välittömästi muistomerkin ympärillä oleva metsä on evankelisluterilaisen seurakunnan omistuksessa ja se uudistetaan tässä samassa yhteydessä.
– Molemmissa hakkuissa huomioidaan sotahistorialliset kohteet, kuten juoksuhaudat ja korsujen pohjat Museoviraston ohjeiden mukaisesti, kertoo Tornatorin suunnitteluasiantuntija Anssi Hiltunen Ilomantsista.


Museovirasto on inventoinut Oinassalmen linnoitteet Salpalinjan  huippukohteeksi. Tällaisia huippukohteita on koko maassa vain 94 kappaletta.
Oinassalmen lisäksi vastaavan pisteytyksen on Ilomantsissa saanut vain Öykkösenvaara.
Vaikka muistomerkin takana Urtonsaaressa sijaitsevat kenttälinnoitteet ovat helposti saavutettavissa, on metsittynyt alue jäänyt vähälle huomiolle. Sitä voidaankin pitää Ilomantsin sotahistorian kätkettynä aarteena.
– Kun puusto nyt poistetaan, tulee maisema esille sellaisena, kuin se sota-aikana oli, Peltola huomauttaa. Peltola on ollut mukana hankkeen maastokatselmuksessa Ilomantsin sotahistoriallisen työryhmän edustajana. Tornatorin järjestämään katselmukseen osallistui työryhmän edustajien ohella edustajia myös  Ilomantsin Matkailuyhdistyksestä ja Museovirastosta. Tuolloin sovittiin pelisäännöistä, ja sotahistoriallinen työryhmä on nyt merkinnyt suojeltavat kohteet maastoon.
Myös maisemaan Oinassalmella kiinnitetään huomiota. Sillan molemmilta puolilta avataan näkymää Petkeljärvelle ja veneenlaskupaikan pusikot raivataan.
Taivallammen muistomerkin ympäristössä tehdään maisemanhoidollisia hakkuita myöhemmin syksyllä.

MAINOS - JUTTU JATKUU ALLA
MAINOS PÄÄTTYY

Kommentoi

Hae sivuilta