Julkaistu 

Sotahistoria kartalle

Uuden maakuntakaavan luonnoksen esittelytilaisuudessa Ilomantsissa nousi esille muun muassa sotahistoria. Tuire Nygrén muistutti, että Ilomantsin sotahistoriallisen työryhmän ansiosta kohteista tiedetään nyt aiemman kaavan tekohetkeä enemmän, onhan sotahistoriamatkailua silmällä pitäen saatu valmiiksi jos sotahistoriallinen reittikin. Kaarlo Nygrén kaipasi puolestaan selkeitä yleisohjeita siitä, miten ja mitä entisillä taistelualeilla voi ja saa esimerkiksi maankäytön suhteen tehdä ja toimia.
Kaavatyötä esitellyt maakuntaliiton aluesuunnittelupäällikkö Pasi Pitkänen korosti, että kaavaluonnokseen voi nyt vielä vaikuttaa. Mielipiteet luonnoksesta on toimitettava maakuntahallitukselle 20. joulukuuta mennessä, varsinaisten lausuntojen antajilla aikaa on tammikuulle saakka.
Luonnoksesta laaditaan muistutusten ja lausuntojen pohjalta ehdotus, jonka on tarkoitus olla maakuntavaltuuston käsiteltävänä helmikuussa. Kaava on määrä hyväksyä vuonna 2020.
Uusi kaava yhdistää nykyiset neljä vaihemaakuntakaavaa yhdeksi kokonaismaakuntakaavaksi, jonka varaukset ulottuvat vuoteen 2040. Ilomantsin osalta kaavaan on tulossa muutoksia muun muassa juuri sotahistoriallisen kohteiden merkintöihin. Lisäksi kaavassa on esitetty Joensuu-Ilomantsi -junaradan statuksen nostamista pääradaksi.

MAINOS - JUTTU JATKUU ALLA
MAINOS PÄÄTTYY

Kommentoi

Hae sivuilta