play

Kannanhoidollisen metsästyksen loppu? – "Vielä ei ole minkäänlaista tietoa, että miten joulukuussa käy"

Ilvesluvista on tullut useita valituksia.

Ilvesluvista on tullut useita valituksia. Kuva: Anja Kangas

Petri Uusitalo

Suomessa on arviolta noin 2 400 – 2 600 yli vuoden ikäistä ilvestä. Ilves on silti rauhoitettu eläin ja EU:n luontodirektiivien mukaan suojeltu. Ilveksen metsästys on siis yleensä kiellettyä. Suomen riistakeskus on tänä vuonna silti myöntänyt kannanhoidollisia poikkeuslupia 300 ilveksen metsästämiseen. Määrä vastaa yli kymmentä prosenttia Suomen ilveskannasta. Pohjois-Karjalassa lupaa oli haettu 65 ilveksen kaatamiseen, mutta lupia myönnettiin vain 25.