play

Pro Ilomantsi ry ja Ilomantsi seura ry järjestivät yhteiset kotiseutupäivät – "Iso osa meistä on nimenomaan joutunut lähtemään täältä"

Bussilastillinen juuriltaan ja sydämeltään ilomantsilaisia kiersivät synnyinseutujensa kyliä.

Bussilastillinen juuriltaan ja sydämeltään ilomantsilaisia kiersivät synnyinseutujensa kyliä. Kuva: Petri Uusitalo

Petri Uusitalo

Ilomantsi Seuran ja Pro Ilomantsi -yhdistysten järjestivät yhdessä kotiseutupäivän Ilomantsissa. Kotiseutupäivä alkoi jo lähes perinteiseen tapaansa Kotimäen pitotuvassa yhdessä kunnanjohtaja Marjut Ahokkaan sekä valtuuston puheenjohtaja Hannu Hoskosen katsauksella päivän polttaviin poliittisiin ja taloudellisiin kysymyksiin. Samalla jaettiin myös pienimuotoisia palkintoja voimapesille, jotka ovat tehneet työtä Ilomantsin kunnan tunnettavuuden nostamiseksi, tai auttaneet yhdistystä.