Julkaistu 

Mittausmenetelmää kehitetään: susikanta pienentynyt

Luonnonvarakeskus kanta-arviolausunnon mukaan maaliskuun puolivälissä oli Suomessa 150-180 sutta, mikä on neljänneksen vähemmän kuin edellisvuotinen arvio 200–235 yksilöä. Kanta-arviossa on nyt mukana viranomaistyönä kerättyä DNA-aineistoa, jota on kattavasti saatu myös Pohjois-Karjalasta. Arvio on tehty yhdistämällä tuloksia Tassu-tietojärjestelmän kirjauksiin ja GPS-pannoitettujen susien liikkeisiin, mukana on myös tilastoitu kuolleisuus. Mittausjärjestelmää on kehitetty viime vuonna tehdyn kansainvälisen tieteellisen menetelmäarvioinnin pohjalta, mikä käynnisti systemaattisemman näytteiden keruun maastosta. Kehitystyötä jatketaan ainakin kolmen vuoden ajan hankerahoituksen turvin.

Samalla Luke selvittää tarkemmin syitä susikannan muutoksiin, nytkin taustalla arvioidaan olevan useita tekijöitä. Talven 2015-2016 korkea aikuiskuolleisuus on pienentänyt pentutuottoa. Lisäksi aiemmissa arvioissa erillisiksi rajalaumoiksi tulkittuja laumoja on voitu yhdistää geneettisen yksilöinnin perusteella.

Kokonaan tai pääasiallisesti Suomen puolella liikkuvia susilaumoja laskettiin olevan nyt yhteensä 14, lisäksi itäisen valtakunnanrajan molemmin puolin liikkuvia laumoja seitsemän. Susiparien asuttamia reviirejä arvioitiin olevan yhteensä 18, näistä kolme rajan molemmin puolin. Mittausjärjestelmästä kehitetään avointa, ja tuloksiin on jo nyt kaikkien mahdollista tutustua osoitteessa riistahavainnot.fi.

 

Kommentoi

Hae sivuilta